Salt la conținutul principal
Salt la Căutare
Pagină de pornire
Cap10-Buget
Portal intern
EXTRANET > Pagini > AfisareUrbanismAC  


Afisare Urbanism - Autorizatii de Construire

 Registru Autorizatii de construire

Anul: Luna:
Nr autorizatieData autorizatieSolicitantAdresa investitieDescriere investitie
5702.08.2019 POPA IONEL judetul Suceava, localitatea Suceava CONSTRUCȚIE C2 – ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ, edificată în 1955, cu regim de înălțime P, structură din lemn și suprafață construită Sc=43 mp.
5802.08.2019 POPA IONEL judetul Suceava, localitatea Stulpicani CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI (GARAJ, MAGAZIE) Conform documentației anexate care prevede: S teren = 662mp; Regim de înălțime P+M - locuință, P - anexe; POT 27,85%; CUT = 0,459; S construită locuință = 118,37mp; S desfășurată locuință = 236,70mp; S construită garaj = 30,00 mp; S construită magazie = 36,00 mp; S desfășurată totală = 302,70mp; Fundațiile sunt continue, din beton de tip talpă și elevație, pereți portanți zidărie de cărămidă, planșee din beton armat peste - ----- parter și pe grinzi din lemn la mansardă, acoperiș șarpantă din lemn pe scaune, în două ape, cu învelitoare ușoară (tablă). Finisajele exterioare vor fi de tip zugrăveli decorative, tâmplărie PVC cu geamuri termopan.
5908.08.2019STRUGARI VICTORIA, judetul Suceava, localitatea BalaceanaDESFIINTARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1 ȘI C2.
6019.08.2019PAROHIA BĂLĂCEANAjudetul Suceava, localitatea Balaceana CONSTRUIRE CASĂ DE PRĂZNUIRE, Conform documentației anexate care prevede: S teren = 5200 mp; Regimul de înălțime – P; POT = 12,82%; CUT = 0,164; Categoria de importanță - ”D” redusă; S construită = 194,94 mp; S desfășurată = 383,86 mp; Fundații continue cu talpă rigidă din beton simplu și elevații cu centuri armate; Suprastructura – cadre de beton armat cu închideri și compartimentări din zidărie, cu planșee din beton armat peste parter și acoperiș tip șarpantă din lemn, în patru ape cu învelitoarea din tablă cutată. Finisajele exterioare vor fi realizate cu tencuieli decorative cu praf de piatră iar tâmplăria exterioară din lemn stratificat cu geam termoizolant.
6119.08.2019DUMITRIU VASILEjudetul SuceavaBRANȘAMENT ELECTRIC LOCUINȚĂ
6222.08.2019BĂLAN COSTEL DANIEL judetul Suceava, localitatea Giulesti, nr. 301ACONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ANEXE GOSPODĂREȘTI, ÎMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ S teren = 2500,0mp; POT max 30% Categorie de importanță - "D" redusă. Regim de înălțime locuință – P+M; Regim de înălțime anexă – P; S construită locuință = 117,00mp; - S desfășurată locuință = 217,00 mp; S construită anexă = 61 mp; S desfășurată anexă = 61 mp; Fundare directă continue cu talpă rigidă, cu centuri din beton simplu, elevații întărite cu centuri din beton armat. Zidărie portantă configurată cu sâmburi și centuri beton armat. Parterul locuinței și mansarda vor fi realizate pe o structură din zidărie portantă și planșeu din beton armat peste parter și planșeu cu dulapi pe cant peste mansardă. Acoperișul va fi susținut pe o șarpantă de lemn ecarisat. Sistemul constructiv al anexei: zidărie portantă b.c.a., configurată cu sâmburi și centuri beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn în doua ape
6322.08.2019ARTENIE PETRU, judetul Suceava, localitatea SuceavaDEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE C1, C2, C3 S teren curți construcții = 780,00mp; C1 - Locuință P; Vechime 69 ani (din 1950); S= 59,15mp; Categoria/Clasa de importanță D-redusă / IV redusă; C2 – Bucătărie de vară P; Vechime 68 ani (din 1960); S = 12,80mp; Categoria/Clasa de importanță D-redusă / IV redusă; C3 – Grajd P; Vechime 68 ani (din 1960); S = 63,80mp; Categoria/Clasa de importanță D-redusă / IV redusă; Construcțiile au fundații superficiale din zidărie de piatră naturală; Elevații din piatră naturală; Pereți din zidărie plină la locuință, din chirpici la bucătăria de vară și pe structură din lemn la grajd; Planșeele sunt din grinzi din lemn; Șarpante din lemn pe scaune, Învelitoarea locuinței este din țiglă ceramică iar la anexe este din plăci de azbest.
6422.08.2019COMUNA STULPICANI, judetul Suceava, localitatea StulpicaniEXECUȚIE RACORDURI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ POTABILĂ, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ UZATĂ CU STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA STULPICANI, JUDEȚUL SUCEAVA
6522.08.2019BOLOHAN FLORIN judetul Suceava, localitatea valea glodului, nr. 373DEMOLARE ANEXE GOSPODĂREȘTI
6622.08.2019PINTICANU ȘTEFANUȚ NINEL judetul Suceava, localitatea ȚOLEȘTICONSTRUIRE LOCUINȚĂ (P), ANEXE GOSPODĂREȘTI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI S teren = 4500,0mp; POT propus 26,14% CUT propus = 0,26 Categorie de importanță - "D" redusă. Regim de înălțime locuință – P; Regim de înălțime anexă – P; S construită locuință = 117,00mp; - S desfășurată locuință = 117,00 mp; S construită anexă = 31,50 mp; S desfășurată anexă = 31,50 mp; Sistem constructiv: Fundații continue cu talpă din beton simplu, elevații întărite cu centuri din beton armat sub ziduri, zidărie b.c.a. configurată cu sâmburi și centuri din beton armat, planșeu beton, acoperiş tip şarpantă din lemn de rășinoase ignifugat şi învelitoare din tablă tip Lindab. Instalaţii interioare: electrice, sanitare şi termice. Împrejmuirea: fundaţii continue din beton simplu cu stâlpi din beton şi panouri din ţeavă pătrată la aliniamentul stradal şi panouri din sârmă între stâlpi metalici pe limitele laterale. Sistem individual de alimentare cu apă şi canalizare.
12
© 2010 Consiliul Judetean Suceava